Projekt Magna Energy Storage

MES - postupně nabíhá výroba, slavnostní otevření se plánuje na 17 září 2020. Projekt pokračuje ve výběru prostředků přes alternativní investiční fond CFDF, založený v Holandsku, v Eur. Bližší informace uvádí Battery Unite ve své tiskové zprávě, podívejte se  níže.


PROJEKT MAGNA ENERGY STORAGE a.s.


Společnost Battery Unite s.r.o. (dále BU) oznamuje, že jako hlavní finanční parter a akcionář společnosti Magna Energy Storage a.s. (dále MES) úspěšně dokončila financování 1. fáze výstavby továrny na velkokapacitní výrobu akumulátorů HE3DA. 


Společnost BU, jakožto správce majetku,

sdružila celkové prostředky především tuzemských investorů ve výši cca 1,4 mld. Kč a za tyto prostředky zakoupila do své správy upsané investorské akcie společnosti MES.

Společnosti MES toto financování umožnilo v minulých dvou letech realizovat kompletní výstavbu výrobní haly. V současné době se dokončuje kompletace výrobních linek a spuštění velkokapacitní výroby. Zkušební výroba a odlaďování jednotlivých výrobních kroků však již úspěšně probíhá od konce roku 2019. Aktuální situace související s šířením nemoci Covid 19 se MESu dotýká pouze na úrovni drobných zpoždění několika dodavatelů a pravděpodobně zapříčiní jen nepatrné zpoždění spuštění plné výroby.

Vzhledem k avizovaným požadavkům na produkci společnosti MES od jejích odběratelů, je potřeba přistoupit k rapidnímu navyšování produkce továrny. Společnost MES proto plánuje navýšení výrobních kapacit na 1,2 GWh do konce letošního roku a dále pak v nejbližších dalších letech postupně na 15 resp. 30 GWh výrobních kapacit ročně.

Společnost BU se rozhodla i nadále pokračovat ve finanční podpoře projektu MES a proto založila fond Clean Future Dividend Fund (dále CFDF) umístěný v holandské jurisdikci. 

Tento fond bude primárně financovat navyšování výrobních kapacit společnosti MES a případně dalších návazných projektů v oblasti akumulace energie, obnovitelných zdrojů a rozvoje nanotechnologií. Objem prostředků, které fond plánuje zajistit, se pohybuje na úrovni 1-2 mld. EUR.

Společnost BU si i nadále zachovává úzké vazby s financováním projektu, protože se stala smluvním partnerem fondu CFDF na úrovni Portfolio manažera a bude se přímo podílet na výběru vhodného aktiva při směřování fondu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se budování tohoto jedinečného projektu účastní a samozřejmě také našim investorům, bez jejichž odvahy a vizionářského pohledu by nebylo možné dosáhnout takovéhoto úspěchu.

Za společnost
Battery Unite s.r.o.  

Jaroslav Kučera

Vstup do projektu MES

Pokud jste "KVALIFIKOVANÝ INVESTOR" a máte jasno že se chcete stát partnerem tohoto projektu ? Dostanete dostatek informací  o tomto projektu.

Vyplňte přiložené RFI. (žádost o informace). Podepsané RFI nahrajte do kolonky

 " Zde vložte podepsanou žádost o další informace"