MyTrees

"Kup si strom a pošli to dál..."

Celkový počet uživatelů: 4031

Celkový počet stromů: 54160

Projekt MY TREES

je unikátní příležitost pro každého, komu to ekologicky myslí, kdo chce osobně přispět ke zlepšení stavu naší planety a kdo usiluje o zlepšení svých financí. Zároveň je i pro toho, kdo hledá smysluplnou seberealizaci a skvělou, přátelskou partu stejně naladěných lidí.

MY TREES je zaměřený na udržitelný rozvoj společnosti a na osobní růst jednotlivců, s důrazem na vytváření dostatečných finančních rezerv pro jejich svobodný život. Cílem MY TREES je pěstovat rychle rostoucí dřeviny a dostat se s nimi úspěšně na světový trh. Nově vysazené a ekologicky pěstované stromy na plantážích MY TREES v Jižní Americe vedle toho, že budou v horizontu pár let dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo - zdroj příjmů pro akcionáře a investory - poslouží současně i ke zlepšení stavu krajiny a ovzduší a dají práci místním lidem. Ti, kteří projekt MY TREES podpoří nákupem stromů, svou investici nejen výhodně zhodnotí, ale mají zároveň i možnost si postupně vybudovat osobní finanční pohodu a finanční nezávislost.

Registrační link: https://my-office.mytrees.global/.../cz


Jak na to ?

výběr balíčku MY TREES

Úroveň vedení

Kariéra MY TREES

Projekt MY TREES - hlavní události, fakta a plány

Aktuálně:

 Rok 2020

 • Projekt MY TREES se na Den Země - 22. dubna 2020 (tedy během pandemie koronaviru) otevřel celému světu. Toto datum nebylo zvoleno náhodně: pro začátek pre-launch fáze MY TREES, kdy byl projekt oficiálně představený a otevřený veřejnosti v Čechách a na Slovensku, byl vybrán svátek Země 22. dubna 2018. Šlo o skvělý symbol 1. historického mezníku ve vývoji tohoto projektu. Už při plánování globálního launche se vedení projektu rozhodlo toto datum použít znovu - o dva roky později. A protože budování projektu MY TREES probíhá od začátku úspěšně, mohli jsme tento "svůj termín" - tedy datum vstupu do 2. historicky nejvýznamnější etapy, dodržet i uprostřed "doby koronavirové".
 • Největší úkol roku 2020 je úspěšně šířit projekt MY TREES do dalších zemí a otevřít nové mezinárodní trhy. Během dvouročního přípravného období jsme skrze Čechy a Slováky už rozšířili projekt MY TREES do více než 45 zemí. V únoru 2020 jsme otevřeli sociální média pro nové zahraniční trhy a spustili Facebook MY TREES Lithuania, Facebook MY TREES România.
 • A jak vypadá v dubnu 2020 vlastní produkt MY TREES? Na pronajatém pozemku El Morichal v oblasti Vichada v Kolumbii, na 28 hektarech, už několik měsíců spokojeně, krásně roste a sílí téměř 40 000 nových rychle rostoucích stromů - eukalyptů druhu pellita. El Morichal sestává ze tří pozemků nesoucí jména El Morichal, La Potra Zaine a Chaparralito, které mají dohromady cca 1000 ha. Tento pozemek má i vlastní nativní les o rozloze 108,3 ha, jenž (v souladu s kolumbijskými zákony) chráníme jako oko v hlavě a jsme na něj pyšní.
 • Pokud se chcete na pozemek El Morichal a rostoucí stromy MY TREES podívat, tak můžete, stačí splnit kvalifikaci další Soutěže o Kolumbii , která jede od 2.12.2019 až do 31.5.2020.Více informací o soutěži naleznete ve své virtuální kanceláři v sekci Soutěž. Její vítězové se zúčastní již 2. velkého kolumbijského treku MY TREES! Druhou velkou cestu s vítězi do Kolumbie plánujeme na samý začátek roku 2021.
 • MY TREES nejen sází a pěstuje stromy pro ozdravení životního prostředí na naší planetě a pro svůj stromový byznys, ale také pomáhá přírodě obecně. Za dobu existence projektu naši členové absolvovali už mnoho bezplatných užitečných akcí - nejčastěji brigád, kdy sázeli stromy tam, kde už léta chybí, nebo uklízeli - zbavovali krajinu odpadků. A v tomto úsilí pokračujeme.
 • Kvůli pandemii koronaviru jsme však museli odložit již připravené akce ke globálnímu launchi:
  • Sázení se Stromíkem, neboli akci s krásným a užitečným projektem www.sazimestromy.cz, jsme pro členy MY TREES měli naplánovanou na duben 2020. Jde o sázení stromů v České republice: dárce strom zakoupí a vlastnoručně ho pod odborným vedením zasadí... Bohužel, pandemie koronaviru nám toto sázení znemožnila, nicméně ho určitě uskutečníme, jakmile skončí karanténa.
  • Akce HEAT - Kolik kroků, tolik stromůse měla ve vybraných fitcentrech konat 18. dubna 2020. A to současně v České republice v Ústí n. Labem, na Slovensku a v USA, jako sportovní volnočasová aktivita na podporu globálního launche MY TREES. Ani ta se v tomto termínu kvůli současné situaci (koronavirus) neuskuteční a musíme ji odložit na dobu, až karanténa zcela pomine.

Rok 2019

Celý rok 2019 probíhal jako dosud nejvýznamnější fáze projektu MY TREES, směřující k finálnímu globálnímu launchi. Byl stěžejní pro přípravu a realizaci všech důležitých kroků a procesů, souvisejících s vlastním zahájením výsadby a pěstováním rychle rostoucích stromů MY TREES a s otevřením dalších nových světových trhů.Vedení projektu spolu s lídry obchodní sítě MY TREES celý rok plnili zásadní úkoly, které vedly k tomuto vytčenému cíli. Přesto, že šlo o velmi složité úkoly, s mnoha nepředvídatelnými překážkami, podařilo se dosáhnout očekávaných výsledků v předem stanoveném čase. Zde je malá inventura toho nejdůležitějšího, co se v projektu událo:

 1. Na konci března odjel česko-americký tým MY TREES do Kolumbie, a tam osobně dotáhl klíčová jednání k uzavření smluv. Smlouvy se týkaly: nákupu konkrétní půdy "El Morichal" vhodné pro pěstování stromů, pronájmu této půdy pro vlastní realizaci projektu MY TREES a dohody se servisní firmou o profi-péči o dřeviny, tedy výsadby a pěstování rychle rostoucích stromů. Došlo k založení pobočky v Medellínu - nově tak vznikla společnost PERFECT NETWORK COLOMBIA S.A.S., která zajišťuje sadbu a péči o stromy v Kolumbii.
 2. Podle výsledků odborných analýz byl dokončen výběr půdy pro pěstování stromů MY TREES: ze tří předvybraných a důkladně zmapovaných pozemků v Kolumbii byl vybrán pozemek El Morichal, ležící ve Vichadě, o celkové rozloze 1000 hektarů. El Morichal sestává ze tří pozemků nesoucí jména El Morichal, La Potra Zaine a Chaparralito. Tento pozemek má také vlastní nativní les o rozloze 108,3 ha, který v souladu s kolumbijskými zákony chráníme jako oko v hlavě.
 3. Na konečný výběr pozemku navázalo podepsání smlouvy s kolumbijskou společností GUTIERREZ GROUP o koupi vybraného pozemku El Morichal, který zakoupila společnost DEGIRANS SE a stala se tak jejím novým majitelem.
 4. Dále byla podepsána smlouva s kolumbijskou servisní společností INVERBOSQUES, která se o stromy MY TREES na pozemku El Morichal ve Vichadě profesionálně stará
 5. Třetí významná uzavřená dohoda je smlouva o pronájmu tohoto nově koupeného pozemku mezi jejím majitelem, tedy společností DEGIRANS SE a společností PERFECT NETWORK Inc., která na ní pěstuje stromy MY TREES.
 6. Na 3. kvartál 2019 byl plánován začátek výsadby prvních stromů MY TREES - ve Vichadě se stromy sází od dubna do října, tedy paradoxně v období dešťů. V srpnu 2019 jsme začali sázet a během 2.5 měsíce osadili 28 ha půdy téměř 40 000 eukalipty druhu pellita.
 7. Networkeři MY TREES od začátku roku 2019 soutěžili o první cestu top performerů sítě do Kolumbie, která se uskutečnila na podzim 2019. Vítězové soutěže byli zveřejněni na 2. firemním eventu v Praze, dne 22. 6. 2019. Spolu s týmem MY TREES v plánovaném termínu odletěli do Kolumbie, aby tam poznali zázemí našich partnerských společností i plantáže MY TREES a na vlastní oči se přesvědčili o smysluplnosti celého projektu. Všichni si společně užili atmosféru této zajímavé země. Zažili vzrušující dobrodružnou cestu, plnou nových zážitků, poznatků, informací a "aha momentů".